Projektet Den finlandssvenska läsambassadören har börjat igen! Och pågår mellan 1.8.2019 och 31.7.2022.

Och nu är vi två läsambassadörer, Amanda och Henrika, som jobbar med fokus på åldersgrupperna 0-6 och 11-15.  Om du vill få kontakt med oss läsambassadörer kan du skicka e-post på amanda.audas-kass@sydkusten.fi eller henrika.andersson@sydkusten.fi eller ringa +358 50 309 9782 (Amanda)  eller +358 40 865 7587 (Henrika)