Vad gör de finlandssvenska läsambassadörerna?

Vi arbetar med att stödja läsandet i Svenskfinland med fokus på barn och unga i åldrarna 0-6 år samt 11-15 år. Vi fortbildar lärare och småbarnspedagoger, vi besöker föräldramöten och gör skolbesök i årskurs 5-9 (även virtuellt). Vi deltar också i läskampanjer och ordnar läsfrämjande evenemang.

 

Henrika Andersson
henrika.andersson@sydkusten.fi
+35840 865 7587

Amanda Audas-Kass
amanda.audas-kass@sydkusten.fi
+35850 309 9782