Bakgrund och syfte

Bakgrunden till projektet med finlandssvenska läsambassadörer ligger bland annat i de PISA-resultat som visar att läskunnigheten hos barn och unga i Finland tyvärr går neråt. Syftet med projektet är att lyfta fram, uppmuntra, förnya och utveckla läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga.

Detta uppnås i första hand genom att:

- ge problematiken med försämrade läsfärdigheter större synlighet, bland annat genom att lyfta fram aktuell forskning
 

- skapa kontaktnät och samordna den läsfrämjande verksamhet som redan bedrivs av olika aktörer i Svenskfinland
 

- samarbeta med och stödja instanser som vill genomföra läsfrämjande projekt
 

- arrangera lokalt förankrad fortbildning för i första hand pedagoger som arbetar med yngre barn
 

- utveckla denna webbplats som en materialbank och mötesplats för alla som sysslar med läsfrämjande verksamhet i Svenskfinland

 

Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner samt stiftelsen Brita Maria Renlunds minne finansierar läsambassadörsprojektet. Sydkustens landskapsförbund fungerar som arbetsgivare.

Svenskfinland hade sin första läsambassadör 2014-2017 då Katarina von Numers-Ekman hade uppdraget.