Läsning från topp till tå - slutrapporten

Projektet De finlandssvenska läsambassadörerna x 2 går mot sitt slut. Läsambassadörerna tackar för sig efter tre innehållsrika år som läsfrämjare i Svenskfinland. Här kan du läsa vår slutrapport med både idéer för framtiden och färdiga länkar för att klicka dig vidare till mer material.

 

Den sista juli 2022 tackar Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass för sig efter tre år som finlandssvenska läsambassadörer. Under projektets gång har de besökt skolor och daghem för att prata om läsningens viktighet och ljuvlighet med elever, lärare, småbarnspedagoger och föräldrar. Syftet har varit att inspirera till mer läsning i hela Svenskfinland. 

 

Här kan du ladda ner och läsa slutrapporten, Läsning från topp till tå