De finlandssvenska läsambassadörernas slutseminarium

De finlandssvenska läsambassadörerna avslutade sin treåriga projektperiod med ett slutseminarium som hölls 24 maj på G18 i Helsingfors. Slutseminariet bestod av drygt tre timmar härlig läsinspiration och tittade dels på det som varit men framför allt på det som komma skall vad gäller läs- och skrivsatsningar. Här kommer ett bildregn från seminariet. Bilderna är tagna av Niklas Günsberg.

Slutseminariet öppnades av Silja Borgarsdottir Sandelin, Sydkustens landskapsförbunds ordförande. Hon presenterade sig genom att besvara några av de frågor som barn och unga fått besvara i samband med läsambassadörernas skolbesök. 

Johanna Sallinen, sakkunnig i språkutvecklade verksamhet och småbarnspedagogik vid Folkhälsan, samtalade med Amanda om läsningens betydelse för de allra yngsta barnen.

Christin Furu, forskare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier, pratade om hur läsning bidrar till trygghet, samhörighet, resiliens och ekosocial bildning. 

Monica Martens Seppelin, utvecklingschef på Sydkustens landskapsförbund och rektor för Sydkustens ordkonstskola, pratade om ordkonsten som en kraft som bär genom livet. 

Musikern Sofie Lundell, som faktiskt också är doktorand inom ordkonst, bjöd på härliga toner.

Åsa Blomstedt, kulturchef på KulturÖsterbotten, talade bland annat om att dagens unga läsare är morgondagens deltagare i litteraturevenemang och om vad hon hoppas att ska ske på läs- och skrivfältet. 

Lena Sågfors, bibliotekspedagog i Kronoby kommun samt en av de som jobbar på svenska med Erte, berättade om Tamburbiblioteket där Kronoby var en av pilotkommunerna. 

Lena pratade också om bokprat och bjöd på några bokprat, bland annat om ungdomsboken Berätta tre saker av Callum Bloodworth.

Paus och pausmingel.

Henrika presenterade Läskarnevalen, en satsning som glädjande nog ser ut att få en fortsättning också efter att läsambassadörernas arbete tar slut i sommar. 

Först från vänster ser ni Mia Österlund, forskningsledig universitetslärare vid Åbo Akademi, svarade på frågor om hur barn- och ungdomslitteraturen mår idag och vad hon hoppas få se mer av på fältet i framtiden.

Sedan har vi Annette Jansson på skolnätverket Haru, Belinda Kardén som är Läsrörelsens och Läsande skolas svenskspråkiga koordinator och Annette Kronholm på Skrivande skola. De här tre samtalade om läs- och skrivsatsningar i skolan.

Annette Jansson är också ordförande för Svenska modersmålslärarföreningen och överraskade läsambassadörerna genom att tilldela dem årets pedagogiska pris ur Jeanette Slottes minnesfond.

 

Margareta Öhman, lärare i svenska och litteratur vid den läsande skolan Norsen i Helsingfors, berättade om skolans mångåriga, målmedvetna satsning på läsning. 

Fysiklärare Jonas Waxlax vid Gymnasiet Lärkan i Helsingfors var en av de läsande män som var med i kortfilmen Man läser som läsambassadörerna gjorde i samarbete med Svenska Yle hösten 2020. 

Camilla Forsberg, fortbildningschef vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, pratade om vilka slags satsningar hon hopppas få se mer av i framtiden.

Det treåriga projektet med finlandssvenska läsambassadörer är finansierat av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. Svenska kulturfondens Katarina von Numers-Ekman och Sonja Ollas-Airinen på Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne framförde finansiäreras hälsning.

Christel Björkstrand, direktör på Sydkustens landskapsförbund, såg tillbaka på läsambassadörernas projekttid och arbete. 

Matias Österberrs på Sydkustens landskapsförbund ställde några avslutande frågor till de avgående läsambassadörerna. 

Camilla Komonen och Emilia Christiansen på Sydkustens landskapsförbund framförde kollegernas hälsning till läsambassadörerna. 

Avtackade, trötta och lyckliga läsambassadörer.

Svenskfinlands tre första läsambassadörer, Katarina von Numers-Ekman, Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson. Vi hoppas få fler i framtiden! 

Det fantastiska gänget på Sydkustens landskapsförbund. Tack till er för all värdefull hjälp med slutseminariet och med allt möjligt annat vi har gjort under projekttiden. Och stort tack till alla er som medverkade i slutseminariet och gjorde vår dag så otroligt glad och fin!

Mest av allt.... Tack till alla barn och unga, personal inom småbarnspedagogik, lärare, bibliotekarier, föräldrar och alla andra som vi har fått träffa och jobba med under våra tre fina, givande, utmanande och roliga år som finlandssvenska läsambassadörer! Tack!